Školská 1138/3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Školská 1138/3, Liptovský Mikuláš

Liečba čeľustno-ortopedickým aparátom

od | sep 24, 2023 | Liečba

Vážení pacienti, radi by sme Vám priblížili jednotlivé časti fixného aparátu (zubného strojčeka) a postup čeľustno-ortopedickej liečby.

Fixný aparát sa skladá zo súčiastok, pričom niektoré sú nalepené na zuboch, iné sa v priebehu liečby vymieňajú alebo ich dopĺňame podľa toho, aký pohyb zuba potrebujeme docieliť.

Zámky (brekety), krúžky, kanyly

sú súčiastky pevne nalepené na zuboch a majú v strede drážku (slot), do ktorého sa vkladá a pripevňuje ortodontický drôt (oblúk). Zámky sú nalepené na predné a bočné zuby, krúžky obkružujú zadné zuby – stoličky a slúžia ako kotviace prvky fixného aparátu.

Oblúky

(ortodontické drôty) ktoré sa v priebehu liečby vymieňajú, majú tvar ideálneho oblúka a podľa neho dosiahneme aj tvar zubných oblúkov. Drôty sú v podstate ako koľajnice, po ktorých sa posúvajú zámky nalepené na zuboch. Drôty ktoré používame sú rôznych veľkostí / prierezov / materiálov a volíme ich podľa toho, čo potrebujeme v určitej fáze liečby dosiahnuť.

Ligatúry

(elastické farebné gumičky alebo kovové tenké drôtiky) prichytávajú drôt v slote zámku aby nevypadol a aby ovplyvnil polohu / pohyb zuba.Okrem týchto hlavných súčiastok môžeme v liečbe používať aj ďalšie, ako napríklad:  pružiny, retiazky, elastické nite, háčiky, gombíky, elastické ťahy, medzičeľustné ťahy, miniimplantáty a iné, pričom každá súčiastka má svoju funkciu.

Postup čeľustnoortopedickej liečby

Separácia

je vloženie separačných gumičiek medzi zadné zuby, aby sa vytvoril priestor pre nasadenie krúžkov. Je to krátka návšteva tesne pred lepením fixného aparátu. Gumičky si nevyberáte, vyberieme ich my, alebo ak je priestor dostačujúci, vypadnú samé.

Lepenie fixného aparátu

je asi najdlhšia návšteva, kedy zuby očistíme, nalepíme brekety a krúžky a priligujeme ortodontický drôt. Zuby sa teda začínajú narovnávať.

Kontroly

približne každých 6-8 týždňov je potreba prísť na kontrolu fixného aparátu. Na kontrole čeľustný ortopéd skontroluje súčiastky, fungovanie fixného aparátu, v prípade potreby zmení / upraví oblúky alebo doplní súčiastky podľa liečebného plánu. Niektoré kontroly sú dlhšie, iné kratšie, no bez týchto kontrol by aparát nefungoval efektívne a liečba by sa mohla predĺžiť či skomplikovať. Aj rýchlou výmenou farebných elastických ligatúr sa aparát znovu aktivuje, nakoľko ligatúry po naviazaní na zámky časom strácajú pružnosť.

Detálna hygiena

je veľmi dôležitou súčasťou čeľustno ortopedickej liečby, nakoľko s fixným aparátom je čistenie zubov a priestorov okolo nalepených brekiet obtiažnejšie. Nedostatočná a nedôsledná dentálna hygiena počas liečby môže mať za následok demineralizáciu (odvápnenie) zubnej skloviny tam, kde budú zuby nedostatočne dočisťované. Odporúčame precízne čistenie zubov po každom jedle podľa inštruktáže základnými dentálnymi pomôckami ako sú zubná kefka / orto kefka, jednozväzková (single) kefka a medzizubná kefka.

Taktiež je možné používať aj elektrickú zubnú kefku – sónickú alebo oscilačnú, NIE však rotačnú – nakoľko rotačná by svojim pohybom mohla poškodiť fixný aparát. Užitočnou pomôckou ústnej hygieny môže byť aj ústna sprcha.

V prípade potreby precíznejšieho očistenia zubov s fixným aparátom odporúčame návštevy dentálnej hygieny alebo Vášho zubného lekára.

Sňatie fixného aparátu

je dlhšia návšteva, kedy sú už zuby narovnané, vzťah čeľuste s sánky je upravený a teda sme splnili liečebný plán. Zo zubov dstránime všetky súčiastky fixného aparátu a zuby očistíme. Po sňatí fixného aparátu je potreba z dlhodobého hľadiska zuby a čeľuste udržať čo najdlhšie v dosiahnutej polohe. To docielime tým, že vyrobíme pre Vás retainery-  dlahy / platne, alebo zuby podlepíme tenkým drôtikom z vnútornej strany, aby sa nepohli.

Fázy liečby

Aktívna fáza

je vlastne celý priebeh liečby fixným aparátom, počas ktorého sa zuby narovnávajú a následne sa upravuje aj medzičeľustný vzťah a zhryz pacienta. Na začiatku aktívnej fázy sa po separácii zvyčajne nalepí ako prvý fixný aparát na horné zuby a po niekoľkých kontrolách, podľa odchýlky zubov, naplánujeme separáciu v dolnom zuboradí a následné lepenie fixného aparátu na dolné zuby. Postupne budeme zuby narovnávať v čeľusti aj v sánke a neskôr budeme upravovať aj medzičeľustný vzťah, čo trvá približne 2 roky. Terapia sa ale môže predĺžiť podľa druhu a závažnosti odchýlky. Pri ukončení aktívnej fázy liečby budú fixné aparáty, teda všetky súčiastky zo zubov odstránené. A nasleduje retenčná fáza liečby.

Retenčná (udržiavacia) fáza

Retenčná (udržiavacia) fáza

nasleduje po aktívnej fáze, teda po sňatí fixného aparátu. Je dôležitou súčasťou liečby, ktorú pacient musí dodržiavať a hlavne nepodceniť, aby sa zuby stabilizovali a udržali sa v polohe, ktorú sme dosiahli v aktívnej fáze liečby fixným aparátom. Po sňatí aparátov zhotovíme retainery (snímateľné / fixné), ktoré zabezpečia udržanie dosiahnutého výsledku. Nosenie retenčných aparátov ( snímateľné priesvitné fólie / retenčné živicové platne / drôtené fixné podlepenie zubov) je nutnosťou, pokiaľ si chcete dosiahnutý výsledok liečby a rovné zuby udržať čo najdlhšie.

Ďaľšie články ktoré by vás mohli zaujímať…