Školská 1138/3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Školská 1138/3, Liptovský Mikuláš

Náš tím

Certifikát - Lucia Kurucová - čelustný ortopéd Liptovský Mikuláš

Čeľustný ortopéd

MDDr. Lucia Kurucová

Pochádza z Liptovského Mikuláša a vyštudovala Bilingválne gymnázium v Žiline. Jej študijné kroky smerovali na Lekársku fakultu Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, na odbor zubné lekárstvo, ktoré ukončila promóciou v roku 2013.

Po ukončení Univerzity pracovala vo viacerých zubných ambulanciách, kde získala praktické zručnosti a skúsenosti a taktiež si otvorila vlastnú zubnú ambulanciu LuckyDent. Po materských povinnostiach nastúpila na postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore Čeľustná ortopédia, ktoré úspešne ukončila atestáciou v roku 2022.

Aby získala odborné znalosti, pracovala v čeľustnoortopedických ambulanciách – v Košiciach, Poprade a Liptovskom Mikuláši, pod vedením skúsených odborníkov. Sústavne sa vzdeláva, zúčastňuje sa na domácich aj zahraničných školeniach a kongresoch, aby mohla do svojej praxe aplikovať nové poznatky, postupy a trendy v odbore.

Svoju čeľustnoortopedickú prax doplnila aj modernou digitálnou technológiou – intraorálnym skenerom, pre pohodlnejšie ošetrenie pacientov. 

MDDr. Lucia Kurucová

Čeľustná ortopédka

Zubná asistentka

Zubná asistentka

O nás

Náš tím

Sme mladé a nadchnuté pre prácu v tomto fascinujúcom odbore. Môžete od nás očakávať profesionalitu, ľudskosť, individuálny prístup a komunikatívnosť.

Pre komfort pacientov používame moderné technológie a efektívne postupy v liečbe. Sme pripravené Vám pomôcť pri riešení problémov s „krivými zubami“ .

Pokiaľ budete s nami spolupracovať, držať sa našich pokynov a dodržiavať správnu dentálnu hygienu, verím, že docielime spolu Váš krásny úsmev, funkčný chrup a celkovo atraktívnejší vzhľad.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zmluvný zubár s Union Zravotná poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa